ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Tu nájdete odpoveď na takmer každú otázku.

A ak nie, napíšte nám, radi odpovieme:  info@elvapharma.com

1. Akú želatinu obsahuje prípravok UTIPRO PLUS® ?

Želatina obsiahnutá v prípravku UTIPRO PLUS® je živočišného (bravčového) pôvodu. Radi by sme pripomenuli, že hodnotenie čistoty a bezpečnosti živočíšnych derivátov akéhokoľvek pôvodu je súčasťou dokumentácie týkajúce sa akosti, ktorú dôkladne analyzuje príslušný úrad (notifikovaná osoba) v priebehu certifikovania prípravku.

2. Obsahuje prípravok UTIPRO PLUS® lepok, fruktózu alebo laktózu?

Prípravok UTIPRO PLUS® neobsahuje lepok, fruktózu ani laktózu, avšak nemožno vylúčiť , že v priebehu výroby mohli niektoré komponenty prípravku prísť do styku s danými substanciami.

3. Pokiaľ je E. coli kyselinotvorná baktéria, ako ju môže zničiť kyslé PH? Čo sa myslí pojmom „kyselinotvorný?“

Pojem „kyselinotvorný“ znamená, že E. coli je schopná získavať energiu pomocou fermentácie glukózy. Tento proces vedie k tvorbe kyseliny octovej a plynu, avšak prebieha vnútri baktérie. Pre ďalšie informácie, viď (1) Iuchi.

Okyslenie moču však znamená, že sa okyslí prostredie, v ktorom sa E. coli vyskytuje. Pri infekciách močového traktu baktéria vypúšťa do moču dusitan. Okyslením dusitanu vzniká oxid dusnatý (NO) a ďalšie reaktívne oxidy dusíku. Tie sú pre mnoho mikroorganizmov toxické, napríklad pre E.coli, P. aeruginosa alebo S. saprophyticus. Pokles hodnoty pH moču (okyslenie) vedie k nárastu množstva oxidu dusného v močovom trakte, čím sa vytvorí nepriateľské prostredie pre patogény, spôsobujúce ochorenie močového traktu (UTI). Množenie týchto patogénov sa potom zastaví ešte v močovom mechúri.
Ďalšie informácie viď (2) Lundberg a (3) Chuang.

4. Aké druhy E. coli rozlišujeme?

Escherichia coli je považovaná za baktériu, ktorá je súčasťou črevného komenzálu. Môže sa však vyskytovať tiež v niekoľkých patogénnych formách, ktoré môžu u človeka spôsobiť intestinálne alebo extraintestinálne ochorenie. Rôzne druhy E. coli sú popísané v odbornej literatúre. Odporúčame pozrieť si  hlavne 4) Moreno, (5) Leimbach a (6) Ejrnaes.

5. Prípravok UTIPRO PLUS® má vraj synergický efekt s antibiotikami. Môžete to vysvetliť?

Prípravok UTIPRO PLUS® účinok antibiotík posilňuje. Antibiotiká bojujú s baktériou na farmakologickej úrovni, a teda majú na bakteriálnu bunku baktericídny alebo bakteriostatický efekt. Xyloglukan- želatína bojuje s baktériou tak, že spomaľuje proces priľnutia, vstupu a replikácie baktérie v hostiteľskej bunke črevného epitelu. Tým výrazne obmedzuje nárast patogénnej bakteriálnej kolónie. Prípravok taktiež podporuje fyziologické vylučovanie cez rektum, čím sa znižuje pravdepodobnosť migrácie baktérii do močového traktu.

6. Prípravok UTIPRO PLUS® sa odporúča užívať pri nekomplikovaných infekciách močového traktu (UUTI). Prečo sa neodporúča u tých závažnejších?

Schválená indikácia lieku je výsledkom klinických štúdií. Výsledky týchto štúdií sa predkladajú príslušným úradom v priebehu procesu certifikácie. Prípravok UTIPRO PLUS® bol vyhodnotený ako účinný pri akútnych nekomplikovaných zápaloch močového mechúra (cystitidách) a rovnako aj ako vhodná prevencia pri opakujúcich sa ochoreniach močového traktu (RUTI). Závažné ochorenia močového traktu sú doprevádzané omnoho závažnejším patologickým obrazom a je potreba ich liečiť komplexnejšie a vhodnejšími prostriedkami pod dohľadom lekára.

7. Môže lekár predpísať UTIPRO PLUS® i v prípade závažného ochorenia močového traktu, alebo je takýto stav kontraindikáciou?

Oficiálne je nutné zostať v medziach doporučených indikácii. Avšak nejde vylúčiť situáciu, kedy na základe svojej vlastnej skúsenosti lekár vyhodnotí pomer rizika a možného prínosu pre pacienta a prípravok UTIPRO PLUS® predpíše ako doplnok k inej, vhodnejšej liečbe závažného ochorenia močového traktu. Robí tak však iba na vlastné riziko.

8. Podobná situácia je taktiež u tehotných žien. O použití prípravku UTIPRO PLUS® u tejto populačnej skupiny neexistuje dostatok informácii a preto sa, podobne ako v prípade závažných ochorení močového traktu, jeho užívanie nedoporučuje. Je však tehotenstvo kontraindikáciou taktiež v prípade propolisu nebo ibišteku?

V prípade týchto dvoch komponentov prípravku UTIPRO PLUS® si nie sme vedomí žiadnej kontraindikácie. Je ale nutné zohľadniť, že pre túto konkrétnu časť populácie neexistujú dáta, ktoré by užívanie odporúčali. Je preto nutné zostať v medziach doporučených indikácii a rešpektovať varovanie na príbalovom letáku.

Lekárske produkty sú podľa definície všeobecne považované za bezpečné. Ako je však uvedené v príbalovom letáku, nikdy nejde úplne vylúčiť možnosť výskytu hypersenzitivnej reakcie na akúkoľvek zložku.

9. V ktorej časti tráviaceho traktu sa kapsule UTIPRO PLUS® rozpúšťa?

Kapsula sa rozpúšťa v žalúdku. Jej obsah sa potom dostane do tenkého a hrubého čreva  v nezmenenej podobe.

10. V ktorej časti tráviaceho traktu začína pôsobiť xyloglukanový/želatínový povlak? Kde jeho pôsobenie končí? Je schopný pokryť celú plochu tenkého a hrubého čreva ?

Kombinácia xyloglukánu a želatíny v predpísanej dávke pôsobí na molekulárnej báze na väčšine plochy čreva tak, že vytvára ochranný povlak hlienovej vrstvy v čreve.

11. Lekára zaujíma, či tento ochranný povlak nejako viditeľne mení stolicu. Radi by totiž svojich pacientov o týchto zmenách informovali.

Pri používaní prípravku neboli hlásené žiadne zmeny v morfológii stolice.

12. Aký hustý je ochranný povlak? Pokryje celú plochu tenkého a hrubého čreva, alebo pokrýva iba časti, rovnako ako povlak, v ktorom sa vyskytuje uropatogénna E.coli (UPEC)? V prípade, že ochranný povlak pokrýva celú plochu čreva, ako prebieha kontakt xyloglukanu/želatíny s povrchom čreva za účelom vytvorenia tohto povlaku? A pokiaľ ochranný povlak nepokrýva celú plochu, existuje riziko, že UPEC kolonizuje tieto nechránené časti?

Prípravok UTIPRO PLUS® interaguje na molekulárnej úrovni s glykokalyxom (hlienový ochranný plášť na povrchu bunky) v čreve. Tento ochranný plášť je silnejší u buniek tenkého čreva, ale nachádza sa taktiež v hrubom čreve. Glykokalyx posilňuje pôsobenie xyloglukanu- želatíny ako v tenkom, tak hrubom čreve.

Prítomnosť tohto ochranného plašťa bráni E. coli prichytiť sa k bunkám čreva a zabraňuje rovnako ich množeniu. Tým sa znižuje množstvo E. coli v čreve. Xyloglukan je schopný oddeliť baktériu od črevnej sliznice rovnako ako zdravý hlienový povlak v čreve. Keď sa uropatogenný kmeň E. coli (UPEC) neprichytí na povrchu epitelových buniek, UTIPRO PLUS® následne bráni ich rozmnoženiu a tým znižuje pravdepodobnosť migrácie UPEC do močového traktu cez močovú trubicu.

13. Pokiaľ hustý ochranný povlak z xyloglukanu pokrýva celú plochu čreva, ovplyvňuje obzvlášť v tenkom čreve vstrebávanie živín, vody alebo iných liekov?

Xyloglukan má podobné zloženie ako prirodzený črevný hlien a preto sa i rovnako chová. A teda nezabraňuje ani prechodu živín, vody alebo liekov črevom, ani ich vstrebávaniu.

14. V popisu produktu stojí, že je xyloglukanový/želatínový komplex odolný voči tekutinám a soliam. Znamená to, že je nerozpustný?

Odolnosť xyloglukanu voči vode a kyslému prostrediu je daná úplnou fyzikálnou a chemickou stabilitou jeho molekuly, ktorá je teda schopná prejsť v nezmenenej podobe žalúdkom až do čreva, kde vytvára ochranný povlak.

15. Akým spôsobom účinkuje ibištek na E. coli v močovom trakte? Nastáva jeho pôsobením blokácia fimbrie pomocou proanthokyanidinu, alebo majú flavonoidy a gossypeptin v ňom obsiahnutý antibakteriálny (baktericídny či bakteriostatický) účinok? Alebo je účinok spôsobený okyslením moču?

Ibištek a propolis obsahujú proanthokyanidiny typu B (PAC), ktoré pôsobia hlavne tak, že premieňajú moč na prostredie nevhodné k množeniu uropatogenných kmeňov E. coli (UPEC). Pokles v hodnote pH moči (okyslenie) vedie k nárastu množstva oxidu dusnatého v močovom mechúry, čím sa v ňom vytvorí prostredie nevhodné pre patogény, pôsobiace infekcie močového traktu. Rozmnožovanie týchto patogénov sa teda spomalí už v močovom mechúre.

Ďalšíe informácie viď (2) Lundbert a (3) Chuang.

16. Je možné, aby časť vitamínu C, obsiahnutého v ibišteku, zostala v tele, pokiaľ ho telo potrebuje? Z tela sa vraj močom vylučuje iba nadbytočné množstvo vitamínu C.

S ibištekom sa do tela dostáva ako vitamín C, tak flavonoidy. Bolo preukázané, že flavonoidy znižujú akumuláciu kyseliny askorbovej v bunkách, čím sa zvyšuje hodnota tejto látky v plazme. Preto keď ľudia so zvyčajným príjmom vitamínu C v strave prijmú ibištek, zvýši sa u nich množstvo kyseliny askorbovej v plazme. Ibištek však rovnako obsahuje rôzne organické kyseliny, ktoré sa vylučujú močom, čo pH moču mierne znižuje.

17. Je v prípade odberu mikrobiologickej vzorky pre účel antibiogramu nutné zvažovať antibakteriálny účinok ibišku a propolisu?

Ohľadom tejto otázky nemáme žiadne konkrétne informácie. Avšak všetky súčasti prípravku UTIPRO PLUS® sme podrobili mikrobiologické in vitro štúdii, a to v množstvách omnoho vyšších než sú tie, obsiahnuté v súčasnom produkte. Žiadny z nich nevykazoval antibakteriálny účinok. Každopádne je nutné vziať do úvahy, že prípravok účinkuje proti kvantite baktérií a nijako neovplyvňuje zastúpenie rôznych kmeňov. Pre antibiogram a následnú identifikáciu najvhodnejšej antibiotickej liečby je však zásadné práve zastúpenie konkrétnych kmeňov.

18. Je možné prípravok UTIPRO PLUS® predpísať v prípade enteritídy sposobenej E. coli, alebo inou gramnegatívnou batériou v hrubom čreve?

Prípravok UTIPRO PLUS® by sa mal používať iba na liečbu ochorení, pre ktoré bol pôvodne vytvorený, a teda akútne cystitidy, a ako prevencia opakovaných infekcii močového traktu. Na liečbu enteritidy sú vhodnejšie iné dostupné prípravky, ktoré účinkujú na rovnakom princípe a majú špecifické, na mieru šité zloženie.

19. Má prípravok UTIPRO PLUS® nejaký vplyv na vnútornú výstelku pošvy?

Nie, prípravok UTIPRO PLUS® nemá na vnútornú výstelku pošvy žiadny vplyv.

20. Koľko miligramov obsahuje jedna kapsula UTIPRO PLUS® a prečo táto informácia nie je uvedená na obalu prípravku?

Všetky informácie uvedené na obale prípravku spĺňajú požiadavky Európskych inštitúcií.

21. Je nutné kapsulu UTIPRO PLUS® prehĺtať celú, alebo je možné rozmiešať jej obsah vo vode a prijímať v tekutej forme?

Všeobecne vzaté by sa prípravok mal podávať vo forme celých kapsúl. Vo výnimočných prípadoch je však možné kapsulu otvoriť a jej obsah rozmiešať v malom množstve tekutiny či jedla a v takejto forme konzumovať (8). Pacient si však musí byť vedomý, že organoleptické vlastnosti (predovšetkým chuť) prášku nemusí byť pre priamu konzumáciu prijateľné.

22. Prečo je v prípade opakujúcich sa ochorení močového traktu dostačujúce užívať prípravok UTIPRO PLUS® iba 15 dní v mesiaci?

Účinnosť navrhovanej dávky prípravku v prípade opakujúcich sa ochoreniach močového traktu bola overená dlhodobou klinickou štúdiou.

23. Na liečbu akútnych ochorení sa majú užívať 2 kapsule prípravku denne po dobu 5 dní.  V prípade opakujúceho sa ochorenia je dávkovanie 1 kapsule denne po dobu 15 dní. Ako propagujete balenie 15 kapsúl, keď je ich v prípade akútneho ochorenia potrebné iba 10?

V oboch prípadoch je možné používať balenie o 15 kapsulách. V prípade opakujúcich sa infekcii propagujeme s 30 kapsulami, pretože liečba obvykle trvá viac ako jeden mesiac.

24. Ako presne pri prípravku UTIPRO PLUS® vzniká jeho dvojaký účinok?

Dvojaký účinok znamená, že prípravok pôsobí na rôznych úrovniach. UTIPRO PLUS® účinkuje v čreve vďaka xyloglukanu a želatíne, kde pôsobí na rezervoár črevnej E. coli tým, že bráni adhézii, rozmnoženiu a migrácii uropatogenných kmeňov baktérie do močového traktu. Rovnako účinkuje v močovom mechúre, kde pomocou ibišteka a propolisu znižuje hodnotu pH v moči, a tým vytvára pre baktériu nevhodné prostredie.

25. Aké je dávkovanie prípravku UTIPRO PLUS®?

Prípravok UTIPRO PLUS® sa v prípade akútnych problémov užíva za účelom zmiernenia symptómov v dávke 2 kapsule denne po dobu 5 dní. V prípade prevencie opakovaného prepuknutia ochorenia sa prípravok užíva v dávke 1 kapsula denne po dobu 15 dní. Cykly je možné opakovať.

26. Ako prípravok UTIPRO PLUS® skladovať a aká je jeho životnosť?

Životnosť prípravku je 3 roky a nevyžaduje žiadne špecifické podmienky skladovania. Skladujte ho na suchom mieste, mimo zdroj tepla, pri izbovej teplote.

27. Je možné prípravok UTIPRO PLUS® užívať v dobe tehotenstva a kojenia?

Všetky ochorenia močového traktu behom tehotenstva sa považujú za závažné ochorenia, a teda tento liek nie je pre toto používanie indikovaný.

28. Ovplyvňuje ochranný povlak taktiež užitočné črevné baktérie?

Ochranný povlak, ktorý sa v čreve vytvorí vďaka prípravku UTIPRO PLUS®, rovnako ako fyziologický hlien, obvyklú črevnú mikroflóru nijako neovplyvňuje.

29. Je možné UTIPRO PLUS® podávať pacientom, ktorí sú alergickí na peľ, vzhľadom  k obsahu propolisu v prípravku?

Ako je uvedené v príbalovom letáku, je nutné vziať v úvahu, že akákoľvek súčasť prípravku môže vyvolať hypersenzitívnu reakciu.

30. Je možné prípravok UTIPRO PLUS® užívať v prípade nebakteriálneho ochorenia močového traktu?

Účinok prípravku bol testovaný v prípade bakteriálnej cystitídy. K liečbe nebakteriálnych zápalov sa obvykle užívajú antiflogistiká.

31. Môžu prípravok UTIPRO PLUS® užívať pacienti, ktorí sú kŕmení nasogastrickou sondou?

Väzké roztoky môžu nasogastricku sondu upchať, a to hlavne sondu s malým priemerom. Štúdie, v ktorých bola použitá rozpustná vláknina (vláknina so želírovacím agentom rastlinného pôvodu) preukázala 12% výskyt blokácie výživových sond s malým priemerom. V týchto prípadoch bolo potrebné sondu vymeniť. Prípravok UTIPRO PLUS® obsahuje xyloglukan a želatínu, čo sú väzké substancie, a tie by mohli v niektorých prípadoch sondu upchať. Preto, bez toho aby boli prevedené konkrétne vedecké štúdie s UTIPRO PLUS®, neodporúčame prípravok takýmto pacientom podávať. Avšak pokiaľ ošetrujúci lekár vyhodnotí pomer rizika a možného prínosu pre pacienta, môže použitie prípravku odporučiť i v takýchto prípadoch.

32. Môžu prípravok UTIPRO PLUS® užívať pacienti, ktorí trpia ochorením čriev, napríklad Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitidou alebo syndrómom dráždivého tračníku (IBS)?

Pacienti trpiaci ochorením čriev môžu užívať prípravok UTIPRO PLUS® pokiaľ trpia zároveň ochorením močového traktu.

33. Z akých sacharidov sa skladá xyloglukan?

Xyloglukan je možné považovať za látku s mukomimetickými, mukoadhesívnymi a pseudoplastickými vlastnosťami. Tieto vlastnosti sú dané neiontovými, neutrálnymi, rozvetvenými polysacharidmy, ktoré pozostávajú z hlavnej kostry, podobnej celulóze, ktorá viaže reťazce xylózy a substituenty galaktózy xylózy.

34. Čo má spoločného xyloglukan s mucínom typu I a všeobecne s endogénnymi polysacharidmy?

Ľudský hlien je tvorený bielkovinovými reťazcami, na ktoré sa viaže široké spektrum oligosacharidov. Hlavná kostra molekuly xyloglukanu pozostáva z glukózy, na ktorú sa viažu bočné reťazce oligosacharidov (xylózy a galaktózy xylózy).

35. Môže ľudský organizmus využiť UTIPRO PLUS® pri reparativných procesoch?

Prípravok UTIPRO PLUS® je indikovaný v prípade akútnej cystitidy a ako prevencia opakovaných ochorení močového traktu. Plánujeme testovanie xyloglukanu na zvieracích modeloch IBD (idiopatické črevné zápaly) aby sme zistili, či je možné obnoviť poškodenú hlienovú vrstvu a úplne zabrániť opakovanému prepuknutiu ochorenia, alebo ho aspoň oddialiť.

36. Ako reaguje xyloglukan na prítomnosť patologického povlaku? Posilňuje ho?

Pokiaľ v hliene už nastali zmeny z dôvodu prítomnosti patogénneho povlaku, xyloglukan posilní jeho obranyschopnosť. V prípade, že patogénny povlak ešte hlien nenarušil, prítomnosť xyloglukanu zabráni kontaktu patogénu s hlienom, a tým spomalí nárast bakteriálnej kolónie.

37. Môže ľudský organizmus syntetizovať xyloglukan?

Xyloglukan je hemicelulóza, ktorá sa vyskytuje v bunkovej stene všetkých cievnatých rastlín. Ľudský organizmus teda nedokáže syntetizovať.

38. Prebieha u xyloglukanu nejaká metabolická aktivita?

Xyloglukan pôsobí mechanicko-fyzicky, nie metabolicky.

39. Vylučuje sa xyloglukan fekálne v nezmenenej podobe?

Áno, nakoľko xyloglukan nie je strávený, telo ho vylúči v nezmenenej podobe.

40. Na základe akých dôkazov ste presvedčili Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, že je možné xyloglukan všeobecne považovať za bezpečný?

Viď príloha (Encl. 1)

41. Odkiaľ pochádza propolis v prípravku UTIPRO PLUS®?

Použitý propolis pochádza z Európy, Južnej Ameriky a Ázie.

42. Z akých rastlín pochádza?

Propolis produkujú včely, keď zmiešajú svoje sliny s peľom z rastlín. Následne sa tento natrávený materiál mieša so včelím voskom. Surový propolis zberajú komerční včelári z úľov pomocou rôznych techník.

43.   Čo všetko propolis obsahuje?

Propolis obsahuje veľa chemických zlúčenín, vrátane fenolických kyselín a flavonoidov. Certifikát analýzy uvádza, že >12% z jeho celkového obsahu tvoria polyfenoly.

44. Aké je vekové obmedzenie pre užívanie prípravku UTIPRO PLUS® u detských pacientov?

Užívanie prípravku nie je vekovo obmedzené, avšak pacienti mladší ako 14 rokov musia byť pred užitím prípravku vyšetrení lekárom alebo zdravotníkom.

45. Je možné prípravok UTIPRO PLUS® užívať dvakrát denne po dobu dlhšiu ako 5 dní?

Hneď ako zmiznú symptómy ochorenia, pacient by mal dávkovanie upraviť nasledovne: 1 kapsula denne po dobu 15 dní, cyklus opakovať. Pokiaľ bude pacient naďalej užíval 2 kapsule denne dlhšie ako 5 dní, riziko vedľajších účinkov nevzrastá, avšak sa nezvyšuje ani účinnosť lieku.

46. Je možné prípravok UTIPRO PLUS® užívať v prípade opakujúcich sa ochorení močového traktu, ktorých príčinou je kandidóza?

Kandidóza zvyčajne ochorenie močového traktu nespôsobuje. Býva naopak dôsledkom liečby týchto ochorení pomocou antibiotík. Candida, ako príčina ochorení močového traktu sa môže vyskytovať u pacientov trpiacich diabetom. V takýchto prípadoch sa tieto ochorenia definujú ako závažné ochorenia močového traktu a pre tie nie je UTIPRO PLUS® určený. Všeobecne však prípravok UTIPRO PLUS® pôsobí tak, že redukuje množstvo uropatogenných enterobakterií, a preto v prípade ochorenia, spôsobeného candidou, jeho užitie nie je vhodné.

 

ZDROJE

1. Iuchi S1, Weiner L. Cellular and molecular physiology of Escherichia coli in the adaptation to aerobic environments J Biochem. 1996 Dec;120(6):1055-63.

2. Lundberg et al., In Vitro Evaluation of a New Treatment for Urinary Tract Infections Caused by Nitrate-Reducing Bacteria. Antimicr Agents and Chemotherapy, Dec. 2003, 3713-3718

3. Chuang, Chien-Hui; Liu, Chan-Chiung; Cheng, Yu-Kuei; Tsai, Pi-Jen,: Investigation of the effect of drinking roselle tea on the urine pH and blood pressure of long term foley-installed elderly. Journal of the Chinese Society for Horticultural Science, 2004 50(1): 117-124

4. Moreno et al., Relationship between Escherichia coli Strains Causing Acute Cystitis in Women and the Fecal E. coli Population of the Host. Journal of Clinical Microbiology, Aug. 2008, p. 2529–2534

5. Leimbach et al., E. coli as an all-rounder: the thin line between commensalism and pathogenicity. Curr Top Microbiol Immunol. 2013; 358: 3-32.

6. Ejrnaes K., Bacterial Characteristics of Importance for Recurrent Urinary Tract Infections Caused by Escherichia coli. Danish Med Bull 2011; 58 (4)

7. Park JB1, Levine M. Intracellular accumulation of ascorbic acid is inhibited by flavonoids via blocking of dehydroascorbic acid and ascorbic acid uptakes in HL-60, U937 and Jurkat cells. J Nutr. 2000 May; 130(5):1297-302.

8. http://www.cedimcat.info